Subsidieloket - Atriensis

Subsidieloket van AFAS naar eigen omgeving

De afgelopen tien jaar zijn er veel nieuwe subsidies bijgekomen. Waar mogelijk maken corporaties natuurlijk gebruik van subsidies voor verduurzaming. Toch komt het voor dat subsidies worden misgelopen.

Door onbekendheid met subsidieregelingen, interne onduidelijkheid over wie verantwoordelijk is voor het aanvragen of fouten in de aanvraag of afhandeling daarvan. Corporaties zoeken dan vaak ondersteuning bij het aanvragen van hun subsidieregelingen.

Antwoord op de vraag van corporaties is het Subsidieloket van Atriensis en richt zich op duurzaamheids- en nieuwbouwsubsidies voor corporaties.

250+
Subsidiesaanvragen
30+
Aangesloten cooperaties
€10.000.000+
Bedragen gemonitord

Het subsidieloket bestond al een aantal jaar en was gebouwd in AFAS software. Echter is AFAS niet bedoeld om een subsidieloket in te bouwen en liep we tegen erg veel limitaties aan. De wens was een eigen systeem, volledig AVG proof waar woningcoöperaties eenvoudig de voortgang van hun subsidies kunnen monitoren en waar signaleringen centraal staan.

Jesse Noy - Atriensis
MT Atriensis
Jesse Noy
subsidieloket-fase

Twee portalen - Beheer & Klantportaal

Er zijn twee portalen ontwikkeld; Het beheer portaal en het klantportaal.

Het beheerportaal is de plek waar Atriensis subsidie types en fases kan aanmaken, waar gebruikers, organisaties en rollen beheerd kunnen worden.

Het klantportaal is het subsidieloket zoals de klant hem ziet en waar de subsidies in bijgehouden worden bijgehouden.

Atriensis gebruiken kunnen wisselen tussen rollen en organisaties om zo eenvoudig klanten te bedienen.

Subsidies overzicht met acties

Een cruciaal onderdeel van het subsidieloket is weten wanneer je een actie moet uitvoeren en voor welke deadline om een subsidie te krijgen.

Het loket is zo ontwikkeld dat de aanvragen in een overzichtelijk overzicht staan met duidelijke informatiepunten zoals het type subsidie, de statussen, de bedragen, fasen en deadlines. 

Signalering & Fases

Om er zeker van te zijn dat deadlines niet gemist gaan worden zijn signaleringen ingebouwd. Deze e-mails gaan naar de betrokken personen (of zelf opgevoerde contacten) op subsidie niveau.

De gebruiker kan zelf aangeven hoeveel maanden van te voren de signalering in mag gaan. 

Naast de signalering is elke subsidie duidelijk verdeeld in fases , van kans tot uitvoering. In elke fase kan Atriensis of de gebruiker documenten toevoegen zoals PDF's en kan een deadline, status en subsidiebedrag aangegeven worden.

Subsidie kennisbank

Atriensis heeft gigantisch veel kennis over subsidies binnen de woningmarkt. Deze kennisdeling verzamelen ze in een op maat gemaakte kennisbank die door gebruikers van het portaal te raadplegen is.

Deze kennisbank wordt extern beheerd en middels een API opgehaald en getoond in het portaal.

Rechten & Organisaties

Het subisideloket is zo gebouwd dat elke gebruiker gekoppeld kan worden aan een organistaie. Met elk hun individuele rechten.

Zo kan een aanemers gekoppeld worden aan een organisatie, of juist aan een enkel project. Maar kan een geruiker ook wisselen tussen verschillende organisaties.

Compleet AVG Proof

De AVG officer van Atriensis heeft in combinatie met Webfresh gezorgd voor een compleet AVG proof portaal.

Dit raakt alle onderdelen van het portaal van data opslag, tot server en annonimisatie.
kennisbank-atriensis
webfresh-subsidieloket

Figma Ontwerp

Voordat we maatwerk software zijn gaan schrijven hebben we eerst een webdesign gemaakt in onze design tool Figma. Hierdoor konden we eenvoudig de wensen en eisen van Atriensis afstemmen en visualiseren. Hierbij hebben we gekeken naar de verschillende type gebruikers van het systeem, van intern beheer tot manager die graag statistieken inziet voor rapportages.
Dashboard - subsidieloket
Subsidie aanvraag

Laat me je meer vertellen over dit project!

Dylan de Jonge
Mede-eigenaar

Subsidieloket

Benieuwd wat wij voor jouw kunnen betekenen?
Maak een afspraak